Luận văn, Luận án
34(N441)515 SIV 2021
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật Lào – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện :

BBK 34(N441)515
Tác giả CN Sivilay, Phonemany
Nhan đề Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật Lào – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ Luật học / Phonemany Sivilay ; TS. Nguyễn Văn Tuân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 77 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Lào về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Vụ án hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thực hành quyền công tố-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xét xử sơ thẩm hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giai đoạn xét xử sơ thẩm-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Lào-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012106-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189013
0023
0040E71064E-3C46-485A-8C16-CF2DEE537A0E
005202204141420
008220406s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220414141731|bhiennt|c20220406104942|dhiennt|y20220331160716|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(N441)515|bSIV 2021
1001 |aSivilay, Phonemany
24510|aThực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật Lào – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhonemany Sivilay ; TS. Nguyễn Văn Tuân hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a77 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Lào về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Lào về vấn đề này.
650 4|aVụ án hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aThực hành quyền công tố|2Bộ TKLH
650 4|aXét xử sơ thẩm hình sự|2Bộ TKLH
6504|aGiai đoạn xét xử sơ thẩm|2Bộ TKLH
651 4|aLào|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012106-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luathinhsuvatotunghinhsu/phonemanysivilay/aphonemanysililaythumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012107 Đọc sinh viên 34(N441)515 SIV 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012106 Đọc sinh viên 34(N441)515 SIV 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1