Luận văn, Luận án
34(V)310.51 BU - M 2021
Giám hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam :

BBK 34(V)310.51
Tác giả CN Bùi, Thị Mai
Nhan đề Giám hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Bùi Thị Mai ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 89 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về giám hộ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám hộ; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giám hộ-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012216-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189015
0023
0042023A387-7DFB-4503-BF4F-4EFC0071CEF1
005202204181410
008220418s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220418140815|bhiennt|c20220413112701|dhoanvt|y20220407161153|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)310.51|bBU - M 2021
1001 |aBùi, Thị Mai
24510|aGiám hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cBùi Thị Mai ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a89 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về giám hộ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám hộ; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aGiám hộ|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012216-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatdansuvatotungdansu/buithimai/abuithimaithumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012217 Đọc sinh viên 34(V)310.51 BU - M 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012216 Đọc sinh viên 34(V)310.51 BU - M 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1