Luận văn, Luận án
34(V113)311.4 VI - H 2021
Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn :

BBK 34(V113)311.4
Tác giả CN Vi, Thị Hương
Nhan đề Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Vi Thị Hương ; TS. Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 78 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về thừa kế và thừa kế quyền sử dụng đất. Phân tích thực tiễn tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thừa kế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thừa kế quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012564-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189016
0023
004E1CCEDF1-44A5-47E1-9C46-E652012EDF64
005202204191524
008220419s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220419152140|bhiennt|c20220414145256|dhiennt|y20220413111739|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V113)311.4|bVI - H 2021
1001 |aVi, Thị Hương
24510|aThừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cVi Thị Hương ; TS. Nguyễn Minh Oanh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a78 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về thừa kế và thừa kế quyền sử dụng đất. Phân tích thực tiễn tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
650 4|aThừa kế|2Bộ TKLH
650 4|aThừa kế quyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012564-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatdansuvatotungdansu/vithihuong/avithihuong thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012565 Đọc sinh viên 34(V113)311.4 VI - H 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012564 Đọc sinh viên 34(V113)311.4 VI - H 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1