Luận văn, Luận án
34(V-H)524 NG - A 2021
Quyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội /

BBK 34(V-H)524
Tác giả CN Nguyễn, Duy Anh
Nhan đề Quyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội /Nguyễn Duy Anh ; TS. Trần Văn Trung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 77 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về quyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự. Phân tích quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về quyền được xét xử công bằng và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Toà án nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền được xét xử công bằng-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hà Nội-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Ba Đình-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012664-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189147
0023
00437D48D1F-3B45-434E-BC29-7325618B3FA0
005202205050945
008220505s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220505094242|bhiennt|c20220427145908|dhuent|y20220425135210|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)524|bNG - A 2021
1001 |aNguyễn, Duy Anh
24510|aQuyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội /|cNguyễn Duy Anh ; TS. Trần Văn Trung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a77 tr. ;|c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về quyền được xét xử công bằng trong tố tụng dân sự. Phân tích quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về quyền được xét xử công bằng và thực tiễn thực hiện tại Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Tố tụng dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aToà án nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền được xét xử công bằng|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHà Nội|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aBa Đình|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012664-5
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012665 Đọc sinh viên 34(V-H)524 NG - A 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012664 Đọc sinh viên 34(V-H)524 NG - A 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào