Luận văn, Luận án
34(V)237 PH - PH 2021
Pháp luật về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên an ninh hàng không và thực tiễn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài :

BBK 34(V)237
Tác giả CN Phan, Kiều Phương
Nhan đề Pháp luật về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên an ninh hàng không và thực tiễn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài :luận văn thạc sĩ Luật học /Phan Kiều Phương ; TS. Lưu Bình Nhưỡng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 70 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về kỉ luật lao động và pháp luật về kỉ luật lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019. Phân tích một số vấn đề về nhân viên an ninh hàng không, pháp luật về kỉ luật lao động đặc thù đối với nhân viên an ninh hàng không và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Lao động-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề An ninh hàng không-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Kỉ luật lao động-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Cảng hàng không-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Lao động 2019-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012496-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189251
0023
004EEC884A0-DA66-44BF-A1E7-CB9E98E1D5FA
005202205130956
008220513s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220513095254|bhiennt|c20220513081611|dhiennt|y20220428093647|zhoanVT
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)237|bPH - PH 2021
1001 |aPhan, Kiều Phương
24510|aPháp luật về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên an ninh hàng không và thực tiễn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cPhan Kiều Phương ; TS. Lưu Bình Nhưỡng hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a70 tr. ;|c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aPhụ lục: cuối chính văn
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày khái quát về kỉ luật lao động và pháp luật về kỉ luật lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019. Phân tích một số vấn đề về nhân viên an ninh hàng không, pháp luật về kỉ luật lao động đặc thù đối với nhân viên an ninh hàng không và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Lao động|2Bộ TKLH
650 4|aAn ninh hàng không|2Bộ TKLH
650 4|aKỉ luật lao động|2Bộ TKLH
650 4|aCảng hàng không|2Bộ TKLH
6504|aBộ luật Lao động 2019|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012496-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatkinhte/phankieuphuong/aphankieuphuonjgthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012497 Đọc sinh viên 34(V)237 PH - PH 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012496 Đọc sinh viên 34(V)237 PH - PH 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1