Luận văn, Luận án
34(V)24 ĐO - B 2022
Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam :

BBK 34(V)24
Tác giả CN Đoàn, Văn Bình
Nhan đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam :luận án tiến sĩ Luật học /Đoàn Văn Bình ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2022
Mô tả vật lý 204 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Nghiên cứu vấn đề lí luận về kinh doanh bất động sản du lịch và lí luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này tại Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh bất động sản-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Bất động sản du lịch
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012610-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189257
0023
004D13BFF9A-B66E-42DC-AE49-801DC1490C08
005202205100853
008220510s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220510085031|bhiennt|y20220505160345|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)24|bĐO - B 2022
1001 |aĐoàn, Văn Bình
24510|aPháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam :|bluận án tiến sĩ Luật học /|cĐoàn Văn Bình ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2022
300 |a204 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 186 - 198
504 |aPhụ lục: tr. 199 - 204
520 |aTrình bày tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Nghiên cứu vấn đề lí luận về kinh doanh bất động sản du lịch và lí luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này tại Việt Nam.
650 4|aDu lịch|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
650 4|aKinh doanh bất động sản|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653|aBất động sản du lịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012610-1
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012611 Đọc sinh viên 34(V)24 ĐO - B 2022 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012610 Đọc sinh viên 34(V)24 ĐO - B 2022 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào