Luận văn, Luận án
34(V)311.62 NG - H 2021
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan :

BBK 34(V)311.62
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hà
Nhan đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Hà ; TS. Nguyễn Văn Cương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 63 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan. Phân tích thực trạng quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan và thực tiễn thi hành. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hàng hoá xuất nhập khẩu-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Sở hữu trí tuệ-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thủ tục hải quan-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012522-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189285
0023
0045C8F417A-7C0D-4498-BDBD-16403CD6A4A5
005202205130854
008220510s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220513085134|bhiennt|c20220510135624|dhiennt|y20220510110347|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.62|bNG - H 2021
1001 |aNguyễn, Thị Thu Hà
24510|aBảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Thu Hà ; TS. Nguyễn Văn Cương hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a63 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan. Phân tích thực trạng quy định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng thủ tục hải quan và thực tiễn thi hành. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aHàng hoá xuất nhập khẩu|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Sở hữu trí tuệ|2Bộ TKLH
650 4|aThủ tục hải quan|2Bộ TKLH
650 4|aBảo hộ quyền sở hữu trí tuệ|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012522-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatkinhte/nguyenthithuha/anguyenthithuhathumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012523 Đọc sinh viên 34(V)311.62 NG - H 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012522 Đọc sinh viên 34(V)311.62 NG - H 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1