Luận văn, Luận án
34(V)213 ĐÔ - PH 2021
Pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam :

BBK 34(V)213
Tác giả CN Đỗ, Thị Kiều Phương
Nhan đề Pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam :luận án tiến sĩ Luật học /Đỗ Thị Kiều Phương ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Cương, TS. Nguyễn Kiều Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 198 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tài chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thị trường trái phiếu-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Trái phiếu doanh nghiệp-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012514-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189286
0023
004446CF013-BE0A-43A4-9868-E19277D0154E
005202205131124
008220510s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220513112047|bhiennt|c20220510134949|dhiennt|y20220510114026|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)213|bĐÔ - PH 2021
1001 |aĐỗ, Thị Kiều Phương
24510|aPháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam :|bluận án tiến sĩ Luật học /|cĐỗ Thị Kiều Phương ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Văn Cương, TS. Nguyễn Kiều Giang
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a198 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Tài chính|2Bộ TKLH
650 4|aThị trường trái phiếu|2Bộ TKLH
650 4|aTrái phiếu doanh nghiệp|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012514-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2021/dothikieuphuong/adothikieuphuongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Lương
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012515 Đọc sinh viên 34(V)213 ĐÔ - PH 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012514 Đọc sinh viên 34(V)213 ĐÔ - PH 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1