Luận văn, Luận án
34(V)247 NH - QU 2022
Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại Việt Nam :

BBK 34(V)247
Tác giả CN Nhữ, Hồng Quang
Nhan đề Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Nhữ Hồng Quang ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2022
Mô tả vật lý 63 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tặng cho quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012714-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189287
0023
00456B086FB-4498-47E8-87C9-E4AA954CBC70
005202205130812
008220510s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220513080935|bhiennt|c20220512164844|dhiennt|y20220510135929|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)247|bNH - QU 2022
1001 |aNhữ, Hồng Quang
24510|aPháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNhữ Hồng Quang ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2022
300 |a63 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 62 - 63
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
650 4|aTặng cho quyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012714-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatkinhte/nhuhongquang/anhuhongquangthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012715 Đọc sinh viên 34(V)247 NH - QU 2022 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012714 Đọc sinh viên 34(V)247 NH - QU 2022 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1