Luận văn, Luận án
34(V-H)245 HO - L 2021
Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội :

BBK 34(V-H)245
Tác giả CN Hoàng, Mỹ Linh
Nhan đề Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Mỹ Linh ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 77 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về giao đất và pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội. Đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giao đất-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hà Nội-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012488-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189288
0023
00459CC7692-9407-4678-89CA-5B95CF4AFEBA
005202205121631
008220510s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220512162832|bhiennt|c20220510144238|dhiennt|y20220510141122|zhoanvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)245|bHO - L 2021
1001 |aHoàng, Mỹ Linh
24510|aPháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHoàng Mỹ Linh ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a77 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về giao đất và pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất. Phân tích thực trạng pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội. Đưa ra định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
650 4|aGiao đất|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHà Nội|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012488-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatkinhte/hoangmylinh/ahoangmylinhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012489 Đọc sinh viên 34(V-H)245 HO - L 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012488 Đọc sinh viên 34(V-H)245 HO - L 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1