• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)410(075) GIA 2022
    Nhan đề: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.

Kí hiệu phân loại 34(V)410(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Trương Quang Vinh ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 427 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; tội phạm, các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…
Thuật ngữ chủ đề Luật Hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật hình sự-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hoà, GS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 009843-62
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 113871-4020
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(30): PHGT 005280-309
000 00000nam#a2200000ua#4500
00192354
0021
004252B6CB4-7087-42F0-BF6B-773CEA1A24C5
005202211220906
008221118s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786048126834|c83000
039|a20221122090332|bhiennt|c20221121091609|dhuent|y20221118094456|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)410(075)|bGIA 2022
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam. |nPhần chung / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Trương Quang Vinh ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2022
300 |a427 tr. ; |c21 cm.
504|aTài liệu tham khảo: tr. 419 - 422
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; tội phạm, các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…
650 4|aLuật Hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aPháp luật hình sự|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNguyễn, Ngọc Hoà|cGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 009843-62
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 113871-4020
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(30): PHGT 005280-309
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2022/giaotrinhluathinhsuvietnamphanchung/agiaotrinhluathinhsuvietnamphanchungthumbimage.jpg
890|a200|b183|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PHGT 005309 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 200
2 PHGT 005308 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 199
3 PHGT 005307 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 198
4 PHGT 005306 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 197
5 PHGT 005305 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 196
6 PHGT 005292 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 183
7 PHGT 005283 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 174
8 MSVGT 114020 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 170
9 MSVGT 114019 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 169
10 MSVGT 114018 Mượn sinh viên 34(V)410(075) GIA 2022 Giáo trình 168