• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)013.1 TR - D 2004
    Nhan đề: Chức năng kinh tế của Nhà nước lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay :

Kí hiệu phân loại 34(V)013.1
Tác giả CN Trần, Thái Dương,, TS
Nhan đề Chức năng kinh tế của Nhà nước lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay :sách chuyên khảo /Trần Thái Dương
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2004
Mô tả vật lý 215 tr. ;20,5 cm.
Tóm tắt Vấn đề lí luận cơ bản của hệ thống pháp luật, về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đổi mới cơ chế quản lí đối với kinh tế nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong quản lí kinh tế dưới góc độ lí luận nhà nước và pháp luật
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Chức năng kinh tế
Giá tiền 25000
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênLL(3): GVLL 000415-6, GVLL 000418
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(21): DSVLL 000318-9, DSVLL 000322, DSVLL 000752-68, DSVLL 001530
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(71): MSVLL 001373-80, MSVLL 001382-405, MSVLL 001407-11, MSVLL 001413-8, MSVLL 001420-47
000 00000cam a2200000 a 4500
0019272
0022
00411159
005202010261105
008040913s2004 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a20201026110452|bhuent|c20180822101308|dhuent|y200409130316|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)013.1|bTR - D 2004
1001 |aTrần, Thái Dương,|cTS
24510|aChức năng kinh tế của Nhà nước lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay :|bsách chuyên khảo /|cTrần Thái Dương
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2004
300 |a215 tr. ;|c20,5 cm.
520 |aVấn đề lí luận cơ bản của hệ thống pháp luật, về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đổi mới cơ chế quản lí đối với kinh tế nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong quản lí kinh tế dưới góc độ lí luận nhà nước và pháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế
653 |aNhà nước
653 |aChức năng kinh tế
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cLL|j(3): GVLL 000415-6, GVLL 000418
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(21): DSVLL 000318-9, DSVLL 000322, DSVLL 000752-68, DSVLL 001530
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(71): MSVLL 001373-80, MSVLL 001382-405, MSVLL 001407-11, MSVLL 001413-8, MSVLL 001420-47
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tailieuso/2004/chucnangkinhtecuanhanuoclyluanvathuctienovnhiennay/achucnangkinhtecuanhanuoclyluanvathuctienovnhiennaythumbimage.jpg
890|a92|b28|c1|d2
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a25000
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 DSVLL 001530 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 96
2 DSVLL 000768 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 95
3 DSVLL 000767 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 94
4 DSVLL 000766 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 93
5 DSVLL 000765 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 92
6 DSVLL 000764 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 91
7 DSVLL 000763 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 90
8 DSVLL 000762 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 89
9 DSVLL 000761 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 88
10 DSVLL 000760 Đọc sinh viên 34(V)013.1 TR - D 2004 Sách tham khảo 87