Luận văn, Luận án
34(V)249.1 ĐĂ - V 2022
Pháp luật về đất quốc phòng an ninh ở nước ta :

BBK 34(V)249.1
Tác giả CN Đặng, Minh Vương
Nhan đề Pháp luật về đất quốc phòng an ninh ở nước ta : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Minh Vương ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 74 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về đất quốc phòng – an ninh. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đất quốc phòng – an ninh và thực tiễn thi hành tại Việt Nam; từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề An ninh-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quốc phòng-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013130-1
000 00000nam a2200000 a 4500
00194080
0023
0049795CCCD-3430-4E44-A1DC-2F339EF2969D
005202301111003
008221223s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230111100131|bluongvt|c20221226090610|dhuent|y20221223152012|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(V)249.1|bĐĂ - V 2022
1001|aĐặng, Minh Vương
24510|aPháp luật về đất quốc phòng an ninh ở nước ta : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐặng Minh Vương ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a74 tr. ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: tr. 73 - 74
520|aNghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp luật về đất quốc phòng – an ninh. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đất quốc phòng – an ninh và thực tiễn thi hành tại Việt Nam; từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
6504|aĐất đai|2Bộ TKLH
6504|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
6504|aAn ninh|2Bộ TKLH
6504|aQuốc phòng|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013130-1
890|a2|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Huệ
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013131 Đọc sinh viên 34(V)249.1 ĐĂ - V 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013130 Đọc sinh viên 34(V)249.1 ĐĂ - V 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào