Luận văn, Luận án
34(V111)205.3 ĐI - Y 2022
Pháp luật về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thi hành ở tỉnh Bắc Kạn :

BBK 34(V111)205.3
Tác giả CN Đinh, Hoàng Yến
Nhan đề Pháp luật về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thi hành ở tỉnh Bắc Kạn : luận văn thạc sĩ Luật học / Đinh Hoàng Yến ; TS. Vũ Phương Đông hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 97 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Phân tích thực trạng pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hỗ trợ đầu tư-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Ưu đãi đầu tư-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Bắc Kạn-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013250-1
000 00000nam a2200000 a 4500
00194081
0023
00495148EEF-485B-4A07-A67B-4095CC053CBA
005202301162122
008221223s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230116212044|bluongvt|c20221229134748|dhiennt|y20221223152013|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(V111)205.3|bĐI - Y 2022
1001|aĐinh, Hoàng Yến
24510|aPháp luật về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thi hành ở tỉnh Bắc Kạn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐinh Hoàng Yến ; TS. Vũ Phương Đông hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a97 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Phân tích thực trạng pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
6504|aLuật Kinh tế|2Bộ TKLH
6504|aHỗ trợ đầu tư|2Bộ TKLH
6504|aƯu đãi đầu tư|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aBắc Kạn|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013250-1
890|a2|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Hiền
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013251 Đọc sinh viên 34(V111)205.3 ĐI - Y 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013250 Đọc sinh viên 34(V111)205.3 ĐI - Y 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào