Luận văn, Luận án
34(N441)531 YIA 2022
Thực tiễn áp dụng pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào :

BBK 34(N441)531
Tác giả CN Yiayoua, Fuexiong
Nhan đề Thực tiễn áp dụng pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : luận văn thạc sĩ Luật học / Fuexiong Yiayoua ; TS. Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 73 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại tại Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Tranh chấp thương mại-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thoả thuận trọng tài thương mại-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Lào-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Giải quyết tranh chấp thương mại
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013384-5
000 00000nam a2200000 a 4500
00194082
0023
00482D9D655-FFF5-443F-BCCB-F501A2BA6CE5
005202301131121
008230113s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230113111929|bluongvt|c20230113111904|dluongvt|y20221223152014|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(N441)531|bYIA 2022
1001|aYiayoua, Fuexiong
24510|aThực tiễn áp dụng pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cFuexiong Yiayoua ; TS. Nguyễn Am Hiểu hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a73 tr. ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về thoả thuận trọng tài thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại tại Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
6504|aTranh chấp thương mại|2Bộ TKLH
6504|aLuật Tố tụng kinh tế|2Bộ TKLH
6504|aThoả thuận trọng tài thương mại|2Bộ TKLH
6514|aLào|2Bộ TK KHXH&NV
653|aGiải quyết tranh chấp thương mại
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013384-5
890|a2|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Hiền
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013385 Đọc sinh viên 34(N441)531 YIA 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013384 Đọc sinh viên 34(N441)531 YIA 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào