Luận văn, Luận án
34(V)236.2 NG - K 2022
Pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thực tiễn thi hành tại Công ty TNHH Minh Dũng :

BBK 34(V)236.2
Tác giả CN Nguyễn, Đình Kiên
Nhan đề Pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thực tiễn thi hành tại Công ty TNHH Minh Dũng : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đình Kiên ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 62 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và sự điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tại Công ty TNHH Minh Dũng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Lao động-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Công ty trách nhiệm hữu hạn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thời gian làm việc-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thời gian nghỉ ngơi-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013178-9
000 00000nam a2200000 a 4500
00194083
0023
004F3D96E95-83AF-4C66-8FAF-49D2E50BBF30
005202301111548
008221223s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230111154617|bluongvt|c20221226162858|dhuent|y20221223152015|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(V)236.2|bNG - K 2022
1001|aNguyễn, Đình Kiên
24510|aPháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và thực tiễn thi hành tại Công ty TNHH Minh Dũng : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Đình Kiên ; TS. Đỗ Ngân Bình hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a62 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aNghiên cứu một số vấn đề lí luận về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và sự điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tại Công ty TNHH Minh Dũng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
6504|aLuật Lao động|2Bộ TKLH
6504|aCông ty trách nhiệm hữu hạn|2Bộ TKLH
6504|aThời gian làm việc|2Bộ TKLH
6504|aThời gian nghỉ ngơi|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013178-9
890|a2|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Huệ
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013179 Đọc sinh viên 34(V)236.2 NG - K 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013178 Đọc sinh viên 34(V)236.2 NG - K 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào