Luận văn, Luận án
34(V211)243 NG - A 2022
Pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai và thực tiễn thực hiện tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá :

BBK 34(V211)243
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Anh
Nhan đề Pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai và thực tiễn thực hiện tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Anh ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 74 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về thông tin đất đai và pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Trách nhiệm cung cấp thông tin-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Thanh Hoá-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Thọ Xuân-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Thông tin đất đai
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013156-7
000 00000nam a2200000 a 4500
00194084
0023
004737B396C-FAE8-40A1-839F-D4662BE8A979
005202301111005
008221223s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230111100308|bluongvt|c20221223161502|dhiennt|y20221223152016|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(V211)243|bNG - A 2022
1001|aNguyễn, Thị Minh Anh
24510|aPháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai và thực tiễn thực hiện tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Minh Anh ; PGS. TS. Phạm Hữu Nghị hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a74 tr. ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày một số vấn đề lí luận về thông tin đất đai và pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
6504|aNhà nước|2Bộ TKLH
6504|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
6504|aTrách nhiệm cung cấp thông tin|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aThanh Hoá|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aThọ Xuân|2Bộ TK KHXH&NV
653|aThông tin đất đai
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013156-7
890|a2|b0|c0|d0
911|aNguyễn Thị Hiền
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013157 Đọc sinh viên 34(V211)243 NG - A 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013156 Đọc sinh viên 34(V211)243 NG - A 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào