Luận văn, Luận án
34(V)222 NG - Y 2022
Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam :

BBK 34(V)222
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Yến
Nhan đề Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Yến ; PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 181 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tài chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức tín dụng-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giá trị doanh nghiệp-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Tái cơ cấu tài chính-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013238-9
000 00000nam a2200000 a 4500
00194085
0023
0041B23D842-E5FF-4D99-A3E1-168A73CD7380
005202301121346
008221223s2022 vm vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20230112134410|bluongvt|c20230112134349|dluongvt|y20221223152017|zhuent
040|aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044|avm
084|a34(V)222|bNG - Y 2022
1001|aNguyễn, Ngọc Yến
24510|aPháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cNguyễn Ngọc Yến ; PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2022
300|a181 tr. ; |c28 cm.
502|aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aTrình bày những vấn đề lí luận về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Phân tích thực trạng pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
6504|aLuật Tài chính|2Bộ TKLH
6504|aTổ chức tín dụng|2Bộ TKLH
6504|aGiá trị doanh nghiệp|2Bộ TK KHXH&NV
6504|aTái cơ cấu tài chính|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013238-9
890|a2|b0|c0|d0
911|aKhuất Thị Yến
912|aVũ Thị Lương
925|aG
926|a0
927|aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013239 Đọc sinh viên 34(V)222 NG - Y 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013238 Đọc sinh viên 34(V)222 NG - Y 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào