Luận văn, Luận án
34(V)247 ĐÔ - TR 2022
Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản :

BBK 34(V)247
Tác giả CN Đỗ, Xuân Trọng
Nhan đề Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản : luận án tiến sĩ Luật học / Đỗ Xuân Trọng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Nga, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 170 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh bất động sản-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Chuyển nhượng dự án đầu tư-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013148-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194086
0023
004D8136408-0D33-489E-B1A8-A520C9AC377E
005202301110949
008221223s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230111094653|bluongvt|y20221223154944|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)247|bĐÔ - TR 2022
1001 |aĐỗ, Xuân Trọng
24510|aPháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cĐỗ Xuân Trọng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Nga, PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a170 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 162 - 170
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Phân tích thực trạng pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
650 4|aKinh doanh bất động sản|2Bộ TKLH
650 4|aChuyển nhượng dự án đầu tư|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013148-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013149 Đọc sinh viên 34(V)247 ĐÔ - TR 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013148 Đọc sinh viên 34(V)247 ĐÔ - TR 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào