Luận văn, Luận án
34(VT1)513.1 HO - H 2022
Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng :

BBK 34(VT1)513.1
Tác giả CN Hoàng, Thị Hằng
Nhan đề Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Hằng ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 67 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 về bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam tại thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Tạm giam-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp ngăn chặn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bắt bị cáo-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bắt bị can-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Tố tụng hình sự 2015-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hải Phòng-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013412-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194087
0023
0048AE750AB-5C71-49D6-84A4-5A6A50E85813
005202301161114
008221229s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230116111250|bluongvt|c20221229162247|dhiennt|y20221229162017|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(VT1)513.1|bHO - H 2022
1001 |aHoàng, Thị Hằng
24510|aBắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Phòng : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHoàng Thị Hằng ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a67 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 66 - 67
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 về bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam tại thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aTạm giam|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aBiện pháp ngăn chặn|2Bộ TKLH
650 4|aBắt bị cáo|2Bộ TKLH
650 4|aBắt bị can|2Bộ TKLH
6504|aBộ luật Tố tụng hình sự 2015|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHải Phòng|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013412-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013413 Đọc sinh viên 34(VT1)513.1 HO - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013412 Đọc sinh viên 34(VT1)513.1 HO - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào