Luận văn, Luận án
34(V)014 LƯ - TH 2022
Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Lưu, Văn Thông
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Lưu Văn Thông ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 85 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự; quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Thi hành án dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hoàn thiện pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013334-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194088
0023
004FFEC40C1-C46D-488C-B926-E5D4FA5D3538
005202302031617
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230203161425|bthuytt|c20230113082843|dluongvt|y20230103140045|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bLƯ - TH 2022
1001 |aLưu, Văn Thông
24510|aHoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLưu Văn Thông ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a85 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Lí luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật : 8 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự; quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aThi hành án dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aHoàn thiện pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013334-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2022/lyluanvalichsunhanuocvaphapluat/luuvanthong/aluuvanthongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013335 Đọc sinh viên 34(V)014 LƯ - TH 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013334 Đọc sinh viên 34(V)014 LƯ - TH 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1