Luận văn, Luận án
34(V117.2)515 NG - H 2022
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn tại tỉnh Điện Biên :

BBK 34(V117.2)515
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn tại tỉnh Điện Biên : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Mạnh Hùng ; TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 61 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Phân tích thực trạng điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Điện Biên; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Điều tra bổ sung-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Trả hồ sơ-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Vụ án hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xét xử sơ thẩm-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Điện Biên-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013332-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194089
0023
004455CBF62-1EBF-4A67-812A-8CD856B65BE8
005202301162210
008230116s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230116220851|bluongvt|c20230103163836|dyenkt|y20230103141721|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V117.2)515|bNG - H 2022
1001 |aNguyễn, Mạnh Hùng
24510|aTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn tại tỉnh Điện Biên : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Mạnh Hùng ; TS. Nguyễn Hải Ninh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a61 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Phân tích thực trạng điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Điện Biên; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aĐiều tra bổ sung|2Bộ TKLH
650 4|aTrả hồ sơ|2Bộ TKLH
650 4|aVụ án hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aXét xử sơ thẩm|2Bộ TKLH
650 4|aBộ luật Tố tụng hình sự năm 2015|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aĐiện Biên|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013332-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013333 Đọc sinh viên 34(V117.2)515 NG - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013332 Đọc sinh viên 34(V117.2)515 NG - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào