Luận văn, Luận án
34(V)120.6 NG - H 2022
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế :

BBK 34(V)120.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Huyền
Nhan đề Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Huyền ; TS. Phan Thị Lan Hương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 87 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Phân tích thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xử phạt vi phạm hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Y tế-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013474-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194090
0023
004E65F48CF-A0F9-4A0D-BF20-5915717EB36A
005202301162214
008230116s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230116221324|bluongvt|c20230113084858|dluongvt|y20230103151602|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.6|bNG - H 2022
1001 |aNguyễn, Thị Minh Huyền
24510|aXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Minh Huyền ; TS. Phan Thị Lan Hương hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a87 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 63 - 87
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Phân tích thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aXử phạt vi phạm hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aY tế|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013474-5
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013475 Đọc sinh viên 34(V)120.6 NG - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013474 Đọc sinh viên 34(V)120.6 NG - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào