Luận văn, Luận án
34(V126)120.6 PH - PH 2022
Xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ :

BBK 34(V126)120.6
Tác giả CN Phạm, Minh Phúc
Nhan đề Xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Minh Phúc ; TS. Nguyễn Ngọc Bích hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 71 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực thi pháp luật trong hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xử phạt vi phạm hành chính-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thông tin truyền thông-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Phú Thọ-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013472-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194091
0023
0045410E711-3BCB-40C3-83CD-C57B34619167
005202301130853
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113085133|bluongvt|c20230113084949|dluongvt|y20230103154457|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V126)120.6|bPH - PH 2022
1001 |aPhạm, Minh Phúc
24510|aXử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhạm Minh Phúc ; TS. Nguyễn Ngọc Bích hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a71 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 69 - 71
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực thi pháp luật trong hoạt động này.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aXử phạt vi phạm hành chính|2Bộ TKLH
650 4|aThông tin truyền thông|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aPhú Thọ|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013472-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013473 Đọc sinh viên 34(V126)120.6 PH - PH 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013472 Đọc sinh viên 34(V126)120.6 PH - PH 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào