Luận văn, Luận án
34(V132)122 TH - T 2022
Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn Ninh Bình :

BBK 34(V132)122
Tác giả CN Thiều, Thị Tú
Nhan đề Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn Ninh Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Thiều Thị Tú ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 72 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích thực tiễn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Ninh Bình; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Dự thảo-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thẩm định văn bản-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Ninh Bình-Bộ TK KHXH&NV
Môn học Luật Hành chính-Bộ TKLH
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013470-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194092
0023
004853C20BB-7986-4E2F-AC05-557706EF3422
005202301130913
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113091039|bluongvt|c20230113091020|dluongvt|y20230103160739|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V132)122|bTH - T 2022
1001 |aThiều, Thị Tú
24510|aThẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn Ninh Bình : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cThiều Thị Tú ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a72 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 71 - 72
520 |aTrình bày cơ sở lí luận về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích thực tiễn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Ninh Bình; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.
650 4|aVăn bản quy phạm pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aDự thảo|2Bộ TKLH
650 4|aThẩm định văn bản|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aNinh Bình|2Bộ TK KHXH&NV
690 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013470-1
890|a2|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013471 Đọc sinh viên 34(V132)122 TH - T 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013470 Đọc sinh viên 34(V132)122 TH - T 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào