Luận văn, Luận án
34(V)014 NG - TH 2022
Áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Ngô, Thanh Thuỷ
Nhan đề Áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học /Ngô Thanh Thuỷ ; TS. Hà Thị Lan Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 94 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về án lệ và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực tiễn áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng án lệ ở Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Toà án nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Áp dụng án lệ-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013462-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194094
0023
0042017BCD2-8FB4-4943-9DE6-0C4E4EC0768D
005202301130838
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083613|bluongvt|c20230112174829|dluongvt|y20230104092753|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bNG - TH 2022
1001 |aNgô, Thanh Thuỷ
24510|aÁp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNgô Thanh Thuỷ ; TS. Hà Thị Lan Phương hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a94 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 8 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 89 – 94
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về án lệ và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực tiễn áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng án lệ ở Việt Nam.
6504|aToà án nhân dân|2Bộ TKLH
6504|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
6504|aÁp dụng án lệ|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013462-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013463 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - TH 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013462 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - TH 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào