Luận văn, Luận án
34(V)014 NG - H 2022
Vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Nguyễn, Việt Hưng
Nhan đề Vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Việt Hưng ; TS. Phí Thị Thanh Tuyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 85 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Phân tích thực trạng về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Viện Kiểm sát-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thực hiện quyền lực nhà nước-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013466-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194096
0023
00447F1DF6F-00ED-4C1C-A2B8-24A1EF3C2AD2
005202301130836
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083428|bluongvt|c20230113083406|dluongvt|y20230104104722|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bNG - H 2022
1001 |aNguyễn, Việt Hưng
24510|aVai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Việt Hưng ; TS. Phí Thị Thanh Tuyền hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a85 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 8 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 – 85
520 |aTrình bày cơ sở lí luận về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Phân tích thực trạng về vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
6504|aViện Kiểm sát|2Bộ TKLH
6504|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
6504|aThực hiện quyền lực nhà nước|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013466-7
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013467 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013466 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào