Luận văn, Luận án
34.625 PH - H 2022
Giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp :

BBK 34.625
Tác giả CN Phạm, Mai Hồng
Nhan đề Giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Mai Hồng ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 79 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng tư pháp quốc tế Việt Nam về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài.
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Li hôn có yếu tố nước ngoài-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013460-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194097
0023
0048100A016-AC52-41A0-909B-C21367BE6024
005202301130840
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083755|bluongvt|c20230113082357|dluongvt|y20230104110857|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.625|bPH - H 2022
1001 |aPhạm, Mai Hồng
24510|aGiải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhạm Mai Hồng ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a 79 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 79
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng tư pháp quốc tế Việt Nam về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết quan hệ li hôn có yếu tố nước ngoài.
6504|aTư pháp quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aLi hôn có yếu tố nước ngoài|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013460-1
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013461 Đọc sinh viên 34.625 PH - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013460 Đọc sinh viên 34.625 PH - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào