Luận văn, Luận án
34.614.3 ĐÔ - Y 2022
Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam :

BBK 34.614.3
Tác giả CN Đỗ, Thị Hải Yến
Nhan đề Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Thị Hải Yến ; TS. Nguyễn Thị Hồng Yến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 59 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về cơ chế rà soát định kì phổ quát (UPR) của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Nghiên cứu việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR. Phân tích quan điểm của Việt Nam về việc thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế UPR; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR.
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền con người-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Báo cáo-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Nghĩa vụ-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Cơ chế rà soát định kì phổ quát-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013458-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194098
0023
004E9B8DDA8-80D5-40BD-B2A5-3D1139640387
005202301130839
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083726|bluongvt|c20230113081435|dluongvt|y20230104113523|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bĐÔ - Y 2022
1001 |aĐỗ, Thị Hải Yến
24510|aCơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) và việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐỗ Thị Hải Yến ; TS. Nguyễn Thị Hồng Yến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a59 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về cơ chế rà soát định kì phổ quát (UPR) của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Nghiên cứu việc thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR. Phân tích quan điểm của Việt Nam về việc thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế UPR; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi nghĩa vụ báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR.
6504|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aQuyền con người|2Bộ TKLH
6504|aBáo cáo|2Bộ TKLH
6504|aNghĩa vụ|2Bộ TKLH
6504|aCơ chế rà soát định kì phổ quát|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013458-9
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013459 Đọc sinh viên 34.614.3 ĐÔ - Y 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013458 Đọc sinh viên 34.614.3 ĐÔ - Y 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào