Luận văn, Luận án
34.614.3 NG - H 2022
Pháp luật và thực tiễn về phòng chống di cư trái phép - Kinh nghiệm cho Việt Nam :

BBK 34.614.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn về phòng chống di cư trái phép - Kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Hạnh ; TS. Mạc Thị Hoài Thương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Khái quát về hiện tượng di cư trái phép. Nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng chống di cư trái phép. Phân tích thực tiễn đấu tranh phòng chống di cư trái phép; từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Vi phạm pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Di cư quốc tế-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Di cư trái phép
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013456-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194099
0023
004BD85C221-EE52-4D51-B17B-648004482C9C
005202301130840
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083827|bluongvt|c20230112170653|dluongvt|y20230104144358|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bNG - H 2022
1001 |aNguyễn, Thị Minh Hạnh
24510|aPháp luật và thực tiễn về phòng chống di cư trái phép - Kinh nghiệm cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Minh Hạnh ; TS. Mạc Thị Hoài Thương hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a90 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 75 - 78
520 |aKhái quát về hiện tượng di cư trái phép. Nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng chống di cư trái phép. Phân tích thực tiễn đấu tranh phòng chống di cư trái phép; từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
6504|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aHợp tác quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aVi phạm pháp luật|2Bộ TKLH
6504|aDi cư quốc tế|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653|aDi cư trái phép
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013456-7
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013457 Đọc sinh viên 34.614.3 NG - H 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013456 Đọc sinh viên 34.614.3 NG - H 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào