Luận văn, Luận án
34.618 PH - L 2022
Cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam :

BBK 34.618
Tác giả CN Phạm, Tâm Long
Nhan đề Cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Tâm Long ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về hợp tác ngoại khối và cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN. Nghiên cứu thực tiễn cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN. Phân tích triển vọng của cơ chế hợp tác ngoại khối trong ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Cơ chế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề ASEAN-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác ngoại khối-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013454-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194100
0023
004D029B541-6C7F-417B-9B4E-9A12B3DC7E72
005202301130839
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083652|bluongvt|c20230113081022|dluongvt|y20230104151721|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618|bPH - L 2022
1001 |aPhạm, Tâm Long
24510|aCơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhạm Tâm Long ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 77 - 82
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về hợp tác ngoại khối và cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN. Nghiên cứu thực tiễn cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN. Phân tích triển vọng của cơ chế hợp tác ngoại khối trong ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.
6504|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
6504|aCơ chế|2Bộ TKLH
6504|aASEAN|2Bộ TKLH
6504|aHợp tác ngoại khối|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013454-5
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013455 Đọc sinh viên 34.618 PH - L 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013454 Đọc sinh viên 34.618 PH - L 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào