Luận văn, Luận án
34(V)411.42 LÊ - T 2022
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 :

BBK 34(V)411.42
Tác giả CN Lê, Lương Toàn
Nhan đề Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Lương Toàn ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 82 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phân tích thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ đó đề xuất hoàn thiện quy định Bộ luật Hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng đối với tội này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tội phạm-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bộ luật Hình sự 2015-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013452-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194101
0023
0041FFC3BFE-562C-45E7-991C-F2BB4D42A279
005202301130842
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083955|bluongvt|c20230112174407|dluongvt|y20230104165332|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)411.42|bLÊ - T 2022
1001 |aLê, Lương Toàn
24510|aTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 2015 : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLê Lương Toàn ; PGS. TS. Nguyễn Văn Hương hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a82 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 79 - 82
520 |aTrình bày những vấn đề chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phân tích thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ đó đề xuất hoàn thiện quy định Bộ luật Hình sự, nâng cao hiệu quả áp dụng đối với tội này.
6504|aLuật Hình sự|2Bộ TKLH
6504|aTội phạm|2Bộ TKLH
6504|aTội lừa đảo chiếm đoạt tài sản|2Bộ TKLH
6504|aBộ luật Hình sự 2015|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013452-3
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013453 Đọc sinh viên 34(V)411.42 LÊ - T 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013452 Đọc sinh viên 34(V)411.42 LÊ - T 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào