Luận văn, Luận án
34(V136)426 LÊ - Đ 2022
Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình :

BBK 34(V136)426
Tác giả CN Lê, Tiến Đức
Nhan đề Phòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Tiến Đức ; TS. Lưu Hoài Bảo hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 92 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2021. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Tội phạm học-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Phòng ngừa tội phạm-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tội giết người-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Thái Bình-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013450-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194102
0023
004057BBDC0-53FB-4C14-AB24-F08713E5DD4E
005202301131121
008230113s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113111953|bluongvt|c20230113083900|dluongvt|y20230104170649|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V136)426|bLÊ - Đ 2022
1001 |aLê, Tiến Đức
24510|aPhòng ngừa tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cLê Tiến Đức ; TS. Lưu Hoài Bảo hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a92 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm : 8 38 01 05. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 90 - 92
520 |aNghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2021. Phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
6504|aTội phạm học|2Bộ TKLH
6504|aPhòng ngừa tội phạm|2Bộ TKLH
6504|aTội giết người|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aThái Bình|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013450-1
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013451 Đọc sinh viên 34(V136)426 LÊ - Đ 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013450 Đọc sinh viên 34(V136)426 LÊ - Đ 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào