Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Nhan đề dịch Công ước Lahaye năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em
Nhan đề Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Thông tin xuất bản Amsterdam, 1980
Mô tả vật lý 12 p.
Thuật ngữ chủ đề Luật Quốc tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Công ước-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bắt cóc trẻ em-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Khía cạnh dân sự-Bộ TKLH
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.refworld.org/docid/3ae6b3951c.html
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194103
00294
0049B308C82-0462-4079-96AF-C66D38C9E1B6
005202301091622
008230109s1980 ne eng
0091 0
039|a20230109162200|byenkt|c20230109162147|dyenkt|y20230109161805|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |ane
24210|aCông ước Lahaye năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em
24510|aHague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
260 |aAmsterdam, |c1980
300 |a12 p.
650 4|aLuật Quốc tế|2Bộ TKLH
650 4|aCông ước|2Bộ TKLH
650 4|aBắt cóc trẻ em|2Bộ TKLH
650 4|aKhía cạnh dân sự|2Bộ TKLH
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
85640|uhttps://www.refworld.org/docid/3ae6b3951c.html
890|a0|b0|c1|d2
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aVũ Thị Lương
925 |aĐT
926 |a0
927 |aVBPL

Không tìm thấy biểu ghi nào