Giáo trình
34(V)207.8(075)
Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo /
Kí hiệu phân loại 34(V)207.8(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2012
Mô tả vật lý 351 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hợp đồng đặc thù
Từ khóa tự do Kĩ năng đàm phán
Từ khóa tự do Kĩ năng soạn thảo
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh,
Tác giả(bs) CN Trần, Quỳnh Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đặng Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Trung Kiên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Chính,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến,
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyễn Linh,
Giá tiền 35000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(49): DSVGT 003409, DSVGT 003411-58
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 089648-847
000 00000cam a2200000 a 4500
00126443
0021
00428890
005201707130852
008121017s2012 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20170713085221|byenkt|c201311231456|dhanhlt|y201210171505|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)207.8(075)
090 |a34(V)207.8(075)|bGIA 2012
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Vũ Thị Lan Anh, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2012
300 |a351 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aHợp đồng đặc thù
653 |aKĩ năng đàm phán
653 |aKĩ năng soạn thảo
7001 |aLê, Thị Lợi,|cThS
7001 |aNguyễn, Quý Trọng,|cThS
7001 |aTrần, Thị Bảo Ánh,|cThS
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aVũ, Thị Lan Anh,|cTS
7001 |aTrần, Quỳnh Anh,|cThS
7001 |aVũ, Phương Đông,|cThS
7001 |aVũ, Đặng Hải Yến,|cTS
7001 |aĐoàn, Trung Kiên,|cTS
7001 |aNguyễn, Như Chính,|cThS
7001 |aNguyễn, Thị Yến,|cTS
7001 |aPhạm, Nguyễn Linh,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(49): DSVGT 003409, DSVGT 003411-58
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 089648-847
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2012/giaotrinhmotsohopdongdacthutronghoatdongthuongmaivakinangdamphansoanthao/agiaotrinhmotsohopdongdacthutronghoatdongthuongmaibakinangdamphansoanthaothumbimage.jpg
890|a249|b2377|c1|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a35000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 089847 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 249
2 MSVGT 089846 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 248
3 MSVGT 089844 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 246
4 MSVGT 089843 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 245
5 MSVGT 089842 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 244
6 MSVGT 089841 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 243
7 MSVGT 089840 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 242
8 MSVGT 089839 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 241
9 MSVGT 089838 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 240
10 MSVGT 089837 Mượn sinh viên 34(V)207.8(075) GIA 2012 Giáo trình 239
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25