Giáo trình
34(V)52(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)52(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16, có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 538 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp…
Từ khóa Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,, TS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Thỉnh,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hà,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005685-724
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1000): MSVGT 100326-885, MSVGT 104846-5285
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145250
0021
004FC6197C5-F4F2-457F-B890-1EAF9998569B
005201810160843
008170519s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047223756|c76000
039|a20181016084246|bhientt|c20180619101213|dluongvt|y20170519111905|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)52(075)|bGIA 2017
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 16, có sửa đổi
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2017
300 |a538 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp…
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
7001|aHoàng, Ngọc Thỉnh,|cTS.
7001|aTrần, Anh Tuấn,|cPGS. TS.
7001|aBùi, Thị Huyền,|cTS.
7001|aLê, Thu Hà,|cTS.
7001|aNguyễn, Triều Dương,|cTS.
7001|aTrần, Phương Thảo,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005685-724
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1000): MSVGT 100326-885, MSVGT 104846-5285
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluattotungdansuvietnam/agiaotrinhluattotungdansuthumbimage.jpg
890|a1040|b2349|c1|d2
925|aG
926|a0
927|aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 105285 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1040
2 MSVGT 105284 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1039
3 MSVGT 105283 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1038
4 MSVGT 105282 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1037
5 MSVGT 105281 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1036
6 MSVGT 105280 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1035
7 MSVGT 105279 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1034
8 MSVGT 105278 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1033
9 MSVGT 105277 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1032
10 MSVGT 105276 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 1031
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 104