Giáo trình
34(V)209(075) GIA 2014
Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /
Kí hiệu phân loại 34(V)209(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2014
Mô tả vật lý 220 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm: những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Người tiêu dùng
Từ khóa Quyền lợi người tiêu dùng
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Tác giả(bs) CN Bùi, Nguyên Khánh,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Nghị,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thành,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cương,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Phát,, TS.
Tác giả(bs) CN Ngô, Vĩnh Bạch Dương,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Sơn,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(26): DSVGT 006942-66, DSVGT 008612
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167132
0021
004FC3D89E6-E3ED-4DB7-8A7F-4E4A5B001315
005202005270907
008180719s2014 vm vie
0091 0
020 |a9786047201508|c29000
039|a20200527090652|bhiennt|c20181009153212|dluongvt|y20180719162725|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)209(075)|bGIA 2014
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa đổi
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2014
300 |a220 tr. ;|c21 cm.
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm: những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.
653 |aGiáo trình
653 |aNgười tiêu dùng
653 |aQuyền lợi người tiêu dùng
653|aViệt Nam
653|aLuật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
7001 |aBùi, Nguyên Khánh,|cTS.
7001 |aLê, Đình Nghị,|cTS.
7001 |aNguyễn, Văn Thành,|cThS.
7001 |aNguyễn, Văn Cương,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Như Phát,|cTS.
7001 |aNgô, Vĩnh Bạch Dương,|cThS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Sơn,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(26): DSVGT 006942-66, DSVGT 008612
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2014/giaotrinhluatbaovequyenloinguoitieudung/agiaotrinhluatbaovequyenloinguoitieudungthumbimage.jpg
890|c1|a26|b1|d2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 008612 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 26
2 DSVGT 006966 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 25
3 DSVGT 006965 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 24
4 DSVGT 006964 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 23
5 DSVGT 006963 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 22
6 DSVGT 006962 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 21
7 DSVGT 006961 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 20
8 DSVGT 006960 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 19
9 DSVGT 006959 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 18
10 DSVGT 006958 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 17
  1  2  3 of 3