Luận văn, Luận án
34.628 TR - TH 2019
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng trọng tài ICSID và kinh nghiệm cho Việt Nam :
BBK 34.628
Tác giả CN Trần, Ngọc Thuý
Nhan đề Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng trọng tài ICSID và kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Ngọc Thuý ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp đầu tư quốc tế. Phân tích một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài ICSID và thực trạng pháp luật về khởi kiện, xử lí tranh chấp đầu tư quốc tế ở Việt Nam. Đề xuất biện pháp phòng ngừa tranh chấp và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Đầu tư quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Trọng tài quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010097-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173604
0023
00414DB2BAE-562B-46CC-8A89-96321607B3F9
005202003310935
008200109s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331093505|blylth|c20200114170448|dluongvt|y20200109140034|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.628|bTR - TH 2019
1001 |aTrần, Ngọc Thuý
24510|aGiải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng trọng tài ICSID và kinh nghiệm cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Ngọc Thuý ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a76 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 60 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b40
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về tranh chấp đầu tư quốc tế. Phân tích một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài ICSID và thực trạng pháp luật về khởi kiện, xử lí tranh chấp đầu tư quốc tế ở Việt Nam. Đề xuất biện pháp phòng ngừa tranh chấp và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aĐầu tư quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTrọng tài quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010097-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/tranngocthuy/atranngocthuythumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010098 Đọc sinh viên 34.628 TR - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010097 Đọc sinh viên 34.628 TR - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1