Luận văn, Luận án
34.614.2 ĐA - L 2019
Pháp luật quốc tế về người không quốc tịch và thực tiễn ở Việt Nam :
BBK 34.614.2
Tác giả CN Đào, Quý Lộc
Nhan đề Pháp luật quốc tế về người không quốc tịch và thực tiễn ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Quý Lộc ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về người không quốc tịch. Phân tích qui định của pháp luật quốc tế, khu vực về người không quốc tịch và thực tiễn xây dựng, thi hành pháp luật về người không quốc tịch ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Quốc tịch
Từ khóa Người không quốc tịch
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010569-70
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173606
0023
004A90864E4-68FA-4438-A60A-3D1B8DA6B1AC
005202004010816
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401081551|blylth|c20200114154002|dluongvt|y20200109144330|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.2|bĐA - L 2019
1001 |aĐào, Quý Lộc
24510|aPháp luật quốc tế về người không quốc tịch và thực tiễn ở Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐào Quý Lộc ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a75 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b66
520 |aTrình bày tổng quan về người không quốc tịch. Phân tích qui định của pháp luật quốc tế, khu vực về người không quốc tịch và thực tiễn xây dựng, thi hành pháp luật về người không quốc tịch ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aQuốc tịch
653 |aNgười không quốc tịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010569-70
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/daoquyloc/adaoquylocthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010570 Đọc sinh viên 34.614.2 ĐA - L 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010569 Đọc sinh viên 34.614.2 ĐA - L 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1