Luận văn, Luận án
34.618.23 TR - TH 2019
Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế - Một số đề xuất cho Việt Nam :
BBK 34.618.23
Tác giả CN Trần, Trung Thông
Nhan đề Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế - Một số đề xuất cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Trung Thông ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 74 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về Toà án Công lý quốc tế. Phân tích thực tiễn thực hiện giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế và một số lưu ý đối với Việt Nam về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Toà án Công lý quốc tế.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Tranh chấp quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Toà án Công lý quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010095-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173607
0023
004C6399F08-177E-473E-A4A0-744542B204AF
005202004011623
008200109s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401162320|blylth|c20200114172515|dluongvt|y20200109144420|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618.23|bTR - TH 2019
1001 |aTrần, Trung Thông
24510|aThực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế - Một số đề xuất cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Trung Thông ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a74 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b33
520 |aTrình bày tổng quan về Toà án Công lý quốc tế. Phân tích thực tiễn thực hiện giải quyết tranh chấp của Toà án Công lý quốc tế và một số lưu ý đối với Việt Nam về cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Toà án Công lý quốc tế.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aTranh chấp quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aToà án Công lý quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010095-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/trantrungthong/atrantrungthongthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010096 Đọc sinh viên 34.618.23 TR - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010095 Đọc sinh viên 34.618.23 TR - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1