Luận văn, Luận án
34.625 NG - A 2019
Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài :
BBK 34.625
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Nhan đề Thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Vân Anh ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận và pháp luật về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Kết hôn
Từ khóa Kết hôn có yếu tố nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010093-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173608
0023
004DACC0D9A-229E-4604-9312-00F142F49A50
005202004011533
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401153323|blylth|c20200114163329|dluongvt|y20200109151741|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.625|bNG - A 2019
1001 |aNguyễn, Thị Vân Anh
24510|aThực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Vân Anh ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a82 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b2
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 79 - 82.|b46
520 |aTrình bày cơ sở lí luận và pháp luật về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aKết hôn
653 |aKết hôn có yếu tố nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010093-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyenthivananh/anguyenthivananhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010094 Đọc sinh viên 34.625 NG - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010093 Đọc sinh viên 34.625 NG - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1