Luận văn, Luận án
34.625 NG - H 2019
Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi :
BBK 34.625
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Hương
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Hương ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về quan hệ người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Nuôi con nuôi
Từ khóa Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010571-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173609
0023
00464380102-835A-4043-A1AC-DC1CB8262E56
005202004011343
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401134322|blylth|c20200114161158|dluongvt|y20200109152614|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.625|bNG - H 2019
1001 |aNguyễn, Thanh Hương
24510|aPháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thanh Hương ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b48
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về quan hệ người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aNuôi con nuôi
653 |aNuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010571-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyenthanhhuong/anguyenthanhhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010572 Đọc sinh viên 34.625 NG - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010571 Đọc sinh viên 34.625 NG - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1