Luận văn, Luận án
34.616 NG - H 2019
Thực tiễn bảo hộ ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh cá trên biển :
BBK 34.616
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hạnh
Nhan đề Thực tiễn bảo hộ ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh cá trên biển : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ ngư dân trong hoạt động đánh cá trên biển. Phân tích qui định pháp luật và thực tiễn áp dụng để bảo hộ ngư dân trong hoạt động đánh cá trên biển của một số quốc gia và Việt Nam; từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Việt Nam.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Biển
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Đánh cá trên biển
Từ khóa Bảo hộ ngư dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010077-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173611
0023
004996A5B69-CC1F-4ACB-A104-1D3D11AF09F2
005202003301639
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200330163912|blylth|c20200114164656|dluongvt|y20200109162337|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.616|bNG - H 2019
1001 |aNguyễn, Thị Hạnh
24510|aThực tiễn bảo hộ ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh cá trên biển : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a76 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b43
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về bảo hộ ngư dân trong hoạt động đánh cá trên biển. Phân tích qui định pháp luật và thực tiễn áp dụng để bảo hộ ngư dân trong hoạt động đánh cá trên biển của một số quốc gia và Việt Nam; từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động này tại Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Biển
653 |aLuật Quốc tế
653 |aĐánh cá trên biển
653 |aBảo hộ ngư dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010077-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyenthihanh/anguyenthihanhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010078 Đọc sinh viên 34.616 NG - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010077 Đọc sinh viên 34.616 NG - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1