Luận văn, Luận án
34.618.2 TR - TR 2019
Pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng biện pháp thay thế (ADR) - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam :
BBK 34.618.2
Tác giả CN Trần, Thu Trang
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng biện pháp thay thế (ADR) - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thu Trang ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong thương mại quốc tế và thực trạng áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các phương thức này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Tranh chấp thương mại quốc tế
Từ khóa Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010087-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173612
0023
004FD8B21C8-72D4-4CCE-801B-16EE8ECA2FB8
005202003311331
008200109s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331133139|blylth|c20200114171628|dluongvt|y20200109162907|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618.2|bTR - TR 2019
1001 |aTrần, Thu Trang
24510|aPháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng biện pháp thay thế (ADR) - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Thu Trang ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a84 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 82 - 84.|b29
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong thương mại quốc tế và thực trạng áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các phương thức này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp thương mại quốc tế
653 |aPhương thức giải quyết tranh chấp thay thế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010087-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/tranthutrang/atranthutrangthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010088 Đọc sinh viên 34.618.2 TR - TR 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010087 Đọc sinh viên 34.618.2 TR - TR 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1