Luận văn, Luận án
34.614.3 HU - H 2019
Thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam :
BBK 34.614.3
Tác giả CN Huỳnh, Lê Mỹ Hạnh
Nhan đề Thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Huỳnh Lê Mỹ Hạnh ; PGS. TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về nhóm LGBT và quyền của nhóm LGBT. Phân tích thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng pháp luật về quyền của nhóm LGBT và bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại Việt Nam hiện nay. Đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật và phương hướng hành động để bảo vệ quyền của nhóm LGBT.
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Người đồng tính
Từ khóa Người chuyển giới
Từ khóa Người song tính
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010079-80
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173613
0023
004AB4154D6-8C3C-440F-8A78-CACB4A24F0FD
005202003301601
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200330160135|blylth|c20200114164525|dluongvt|y20200109164019|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bHU - H 2019
1001 |aHuỳnh, Lê Mỹ Hạnh
24510|aThực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHuỳnh Lê Mỹ Hạnh ; PGS. TS. Nông Quốc Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a76 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b39
520 |aTrình bày khái quát về nhóm LGBT và quyền của nhóm LGBT. Phân tích thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng pháp luật về quyền của nhóm LGBT và bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại Việt Nam hiện nay. Đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật và phương hướng hành động để bảo vệ quyền của nhóm LGBT.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aQuyền con người
653 |aNgười đồng tính
653 |aNgười chuyển giới
653 |aNgười song tính
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010079-80
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/huynhlemyhanh/ahuynhlemyhanhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010080 Đọc sinh viên 34.614.3 HU - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010079 Đọc sinh viên 34.614.3 HU - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1