Luận văn, Luận án
34.614.3 NG - TH 2019
Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam :
BBK 34.614.3
Tác giả CN Nguyễn, Tuấn Thắng
Nhan đề Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tuấn Thắng ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 72 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về quyền tiếp cận thông tin. Nghiên cứu hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về quyền tiếp cận thông tin. Đánh giá việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền này tại Việt Nam.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Quyền tiếp cận thông tin
Từ khóa Quyền con người
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010083-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173617
0023
004A9932F82-EF12-4338-B0BB-96019D12879A
005202003310743
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331074322|blylth|c20200114165642|dluongvt|y20200113083523|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bNG - TH 2019
1001 |aNguyễn, Tuấn Thắng
24510|aQuyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Tuấn Thắng ; TS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a72 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b40
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về quyền tiếp cận thông tin. Nghiên cứu hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về quyền tiếp cận thông tin. Đánh giá việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền này tại Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aQuyền tiếp cận thông tin
653|aQuyền con người
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010083-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyentuanthang/anguyentuanthangthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010084 Đọc sinh viên 34.614.3 NG - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010083 Đọc sinh viên 34.614.3 NG - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1