Luận văn, Luận án
34.618.2 NG - QU 2019
Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Toà án Luật Biển quốc tế (ITLOS) - Một số đề xuất cho Việt Nam :
BBK 34.618.2
Tác giả CN Nguyễn, Lê Quân
Nhan đề Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Toà án Luật Biển quốc tế (ITLOS) - Một số đề xuất cho Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Lê Quân ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 68 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu vấn đề pháp lí về Toà án Luật Biển quốc tế. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Luật Biển quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của Việt Nam; từ đó rút ra một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án Luật Biển quốc tế.
Từ khóa Luật Biển
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Toà án Luật Biển quốc tế
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010085-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173618
0023
00437A954CE-7CF7-4C5A-A110-5DCF0CA39A4D
005202004011202
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401120224|blylth|c20200114163945|dluongvt|y20200113091410|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618.2|bNG - QU 2019
1001 |aNguyễn, Lê Quân
24510|aThực tiễn giải quyết tranh chấp tại Toà án Luật Biển quốc tế (ITLOS) - Một số đề xuất cho Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Lê Quân ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a68 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 67 - 68.|b17
520 |aNghiên cứu vấn đề pháp lí về Toà án Luật Biển quốc tế. Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp của Toà án Luật Biển quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của Việt Nam; từ đó rút ra một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án Luật Biển quốc tế.
653 |aLuật Biển
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aToà án Luật Biển quốc tế
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010085-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyenlequan/anguyenlequanthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010086 Đọc sinh viên 34.618.2 NG - QU 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010085 Đọc sinh viên 34.618.2 NG - QU 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1