Luận văn, Luận án
34.618.12 ĐÔ - A 2019
Các nghĩa vụ về lao động theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và vấn đề thực hiện của Việt Nam :
BBK 34.618.12
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Anh
Nhan đề Các nghĩa vụ về lao động theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và vấn đề thực hiện của Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Đỗ Ngọc Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2019
Mô tả vật lý 78 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và vấn đề lao động trong Hiệp định. Phân tích các nghĩa vụ về lao động của Việt Nam theo Hiệp định và việc thực hiện cam kết về lao động trong khuôn khổ Hiệp định; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động theo các nội dung đã cam kết trong Hiệp định CPTPP.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa CPTPP
Từ khóa Nghĩa vụ lao động
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010103-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173619
0023
00425A6E6AF-FEEE-4463-91DF-89D15A09155F
005202003301423
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200330142344|blylth|c20200114162834|dluongvt|y20200113092544|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.618.12|bĐÔ - A 2019
1001 |aĐỗ, Ngọc Anh
24510|aCác nghĩa vụ về lao động theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và vấn đề thực hiện của Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cĐỗ Ngọc Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2019
300 |a78 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b61
520 |aTrình bày tổng quan về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và vấn đề lao động trong Hiệp định. Phân tích các nghĩa vụ về lao động của Việt Nam theo Hiệp định và việc thực hiện cam kết về lao động trong khuôn khổ Hiệp định; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động theo các nội dung đã cam kết trong Hiệp định CPTPP.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aCPTPP
653 |aNghĩa vụ lao động
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010103-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/dongocanh/adongocanhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010104 Đọc sinh viên 34.618.12 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010103 Đọc sinh viên 34.618.12 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1