Luận văn, Luận án
34.623 TR - L 2019
Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn áp dụng :
BBK 34.623
Tác giả CN Trần, Kiều Linh
Nhan đề Các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn áp dụng : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Kiều Linh ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận chung về các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Khuyến khích đầu tư
Từ khóa Đầu tư nước ngoài
Từ khóa Bảo hộ đầu tư
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010091-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173620
0023
004CBC6667D-59C7-4968-87AC-9A4947687922
005202003310902
008200113s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331090144|blylth|c20200114170755|dluongvt|y20200113093402|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.623|bTR - L 2019
1001 |aTrần, Kiều Linh
24510|aCác biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn áp dụng : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Kiều Linh ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a79 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b41
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận chung về các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aKhuyến khích đầu tư
653 |aĐầu tư nước ngoài
653 |aBảo hộ đầu tư
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010091-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/trankieulinh/atrankieulinhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010092 Đọc sinh viên 34.623 TR - L 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010091 Đọc sinh viên 34.623 TR - L 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1