Luận văn, Luận án
34.614.3 DƯ - A 2019
Pháp luật và thực tiễn bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài :
BBK 34.614.3
Tác giả CN Dương, Mai Anh
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài : luận văn thạc sĩ Luật học / Dương Mai Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo hộ người lao động ở nước ngoài. Phân tích qui định pháp luật về bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Bảo hộ người lao động
Từ khóa Người lao động ở nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010081-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173621
0023
004896745BE-A61F-467E-9A88-98CD744DAAA2
005202003301526
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200330152601|blylth|c20200114163638|dluongvt|y20200113094248|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bDƯ - A 2019
1001 |aDương, Mai Anh
24510|aPháp luật và thực tiễn bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cDương Mai Anh ; TS. Hoàng Ly Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a76 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b51
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về bảo hộ người lao động ở nước ngoài. Phân tích qui định pháp luật về bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aBảo hộ người lao động
653 |aNgười lao động ở nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010081-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/duongmaianh/aduongmaianhthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010082 Đọc sinh viên 34.614.3 DƯ - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010081 Đọc sinh viên 34.614.3 DƯ - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1